วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552

แจกแผนการสอน คอมพิวเตอร์ ม.1 ถึง ม.6

แผนการสอน วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เพื่อนส่งมาให้อีกที
จึงบอกแหล่งข้อมูลที่มาไม่ได้


Download

2 ความคิดเห็น: