วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แผนการสอนวัฒนาพานิช วพ

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนทุกรายวิชา ตามหลักสูตร 2551 จากสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช (วพ)
แผนการสอนดีๆ ที่สำนักพิพม์ได้แจกจ่ายให้เลือกดาวน์โหลด

คลิกที่นี่